خرید لوله خرطومی و خرید کانال فلکسیبل

کانال کشی

کانال کشی
کانال¬ کشی؛ مجرای عبور و انتقال هوا می¬باشد و معمولاً از ورق فلزی گالوانیزه با ضخامت¬های متفاوت ساخته می¬شود. ضخامت ورق فلز با GAGE بیان می¬شود. GAGE ورق فلزی کانال هوا معمولاً 22 تا 26 است و هرچه این عدد بزرگتر باشد، ورق فلزی نازک¬تر است. برحسب نوع کاربرد؛ جنس کانال ممکن است از انواع زیر باشد:
- ورق فلزی گالوانیزه پوشیده شده با عایق برای کاهش تبادل گرما.
- ورق فلزی گالوانیزه از داخل عایق شده برای کاهش تبادل گرما و کاهش سر و صدا.
- پشم شیشه (Fiberglass) یا فایبربورد (Fiberboard) برای کاهش تبادل گرما و کاهش سر و صدا.
- فولاد ضدزنگ.
- آهن سیاه.
- آلومینیوم.
- آلومینیوم قابل انحناء (Aluminum flex).
- پلاستیک پوشیده شده با عایق با مفتول قابل انحناء.
- پی¬وی¬سی.
- پلاستیک.
- رزین.
 
شکل و اندازة کانال¬ها:
شکل، اندازه و مسیر کانال¬کشی با معماری و سازة ساختمان هماهنگ می¬شود. مقطع کانال ممکن است دایره¬ای، مستطیل، مربع یا بیضی کشیده شده باشد. بیضی کشیده شده (flat oval) کانال گردی است که کشیده می¬شود تا یک کانال مستطیل با نیم دایره در دو انتها بوجود آید. اندازة کانال¬ها معمولاً به اینچ داده می¬شود. بطور کلی در صنعت تأسیسات کانال¬های گرد از 3 تا 10 اینچ با افزوده (increment) یک اینچ ساخته می¬شوند. بالای 10 اینچ کانال¬های گرد استاندارد با افزوده دو اینچ ساخته می¬شود. کانال مستطیلی نیز معمولاً در اندازه¬های زوج مثل 12×14، 20×24، 30×46 اینچ و غیره ساخته می¬شوند و برای این کانال¬ها اولین عدد اندازه¬ای است که دیده می¬شود. برای مثال یک کانال مستطیلی که دارای ابعاد 24 اینچ و 18 اینچ می-باشد؛ اگر از بالا نگاه شود بصورت 18×24 نمایش داده می¬شود. نمای مقطع همین کانال را به شکل 24×18 اینچ می¬نویسند.
طبقه ¬بندی کانال¬ها:
شبکه¬های کانال رفت و برگشت معمولاً براساس سرعت و یا فشار هوای داخل¬شان طبقه¬بندی می¬شوند. این کانال¬ها را از نظر سرعت می¬توان به دو گروه تقسیم کرد:
1- کانال¬های با سرعت کم هوا: در این گروه که برای مکان¬های مسکونی و آسایشی استفاده می¬شود، سرعت هوا در کانال رفت کمتر از fpm  2000 و معمولاً بین fpm  1400-900 و در کانال برگشت حدود fpm  1500 می¬باشد.
2- کانال¬های با سرعت زیاد هوا: این گروه برای مکان¬هایی استفاده می¬شود که تولید صدا مشکلی ایجاد نمی¬کند. سرعت هوا در کانال رفت بیش از fpm  2000 تا fpm 3000 انتخاب می¬شود. در کارخانه¬ها که تولید صدای جریان هوا در کانال مشکلی ایجاد نمی¬کند، سرعت هوا را تا fpm 5000 انتخاب می¬کنند. در این حالت سرعت هوا در کانال برگشت حدود fpm 1800 انتخاب می¬شود. سرعت هوا در کانالی که دارای اگزوز فن باشد بسیار کمتر از مقادیر فوق بوده و حدود fpm 700 در نظر گرفته می¬شود.
همچنین کانال¬های هوا براساس فشار هوای داخل آنها به سه گروه تقسیم می¬شوند:
1- کانال¬های با فشار کم که فشار هوا در داخل آنها حدود 2 اینچ ستون آب است.
2- کانال¬های با فشار متوسط که فشار هوا در داخل آنها حدود 4 اینچ ستون آب است.
3- کانال¬های با فشار زیاد که فشار هوا در داخل آنها حدود 9 اینچ ستون آب است.