خرید لوله خرطومی و خرید کانال فلکسیبل

مزایای کانال فلکسیبل

مزایای کانال فلکسیبل
            1 – جابه جایی وحمل نقل آسان
            2 - قابل استفاده برای کولر های آبی وهمچنین هواساز و ایرواشر 
            3 – سرعت اجرای بسیار بالا 
             4 - سایزبندی متنوع بر اساس مساحت فضای اتاق 
             5 - امکان استفاده از باکس های متنوع طبق فضایی که قراراست باکس درآن قرار بگیرد
             6 - قابلیت انعطاف در قوس ها وزاویه های ساختمان
             7 -  عدم نیاز به اندازه گیری و ساخت کانال 
             8 - عدم اتلاف انرژی به دلیل عایق دار بودن
             9 - استفاده همزمان جهت سیستم گرمایشی وسرمایشی با قابلیت تحمل دمای هوا 20- و 130+ درجه
.