خرید لوله خرطومی و خرید کانال فلکسیبل

تخلفات ساختمانی کاهش می‌یابد

تخلفات ساختمانی کاهش می‌یابد
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: شخص کارفرما دیگر مجاز به انتخاب ناظر نیست و نمی‌تواند مهندس ناظر را به دلخواه خود انتخاب کند بلکه این سازمان نظام مهندسی است که مهندس ناظر را به کارفرما معرفی می‌کند.
رواج تدریجی و آرام، اما محسوس برخی پروژه‌های بزرگ ساختمانی که بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری، عملیات گودبرداری و ساخت را آغاز می‌کنند با واکنش رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مواجه شد.
اکبر ترکان درباره برخی از پروژه‌های بزرگ مقیاس که قبل از دریافت مجوز ساخت‌و‌ساز، عملیات ساخت را آغاز می‌کنند گفت: این ساخت‌و‌سازها اغلب با تبانی صاحبان و سازندگان این املاک با برخی مراجع ذی ربط آغاز می‌شود و چنین ساخت‌و‌سازهای بزرگ مقیاسی که برخی از نمونه‌های آن شناسایی شده است، نمی‌تواند بدون آگاهی مراجع ذی ربط آغاز شده باشد.
مهندس ترکان با این وجود مسئولیت این ساخت‌و‌سازها راکه به دلیل نداشتن پروانه ساخت و در نتیجه عدم تعیین مهندس ناظر از حیطه نظارت سازمان مهندسی خارج است متوجه شهرداری دانست و افزود: برخورد با این ساخت‌و‌سازها کار ما نیست بلکه کار شهرداری است. هر چند گودبرداری‌ها و ساخت‌و‌سازهای بزرگ مقیاسی وجود دارد که بدون پروانه ساخت انجام شده اما نظارت بر این‌ها کار ما نیست و مسئولیت این گروه از ساخت‌و‌سازها بر عهده شهرداری و نهادهای نظارتی بالاتر است.
وی با اشاره به کاهش تخلفات و تلاش برای کاهش آمار بروز تخلف در ساخت‌و‌سازها، در سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: قطع ارتباط مستقیم بین کارفرما و مهندس ناظر با اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و معرفی ناظران ساختمانی از سوی سازمان نظام مهندسی از سال گذشته، نقش مهندسان ناظر را از حالت تزئینی و تشریفاتی به حوزه واقعی نظارت وارد کرده است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: به این ترتیب شخص کارفرما دیگر مجاز به انتخاب ناظر نیست و نمی‌تواند مهندس ناظر را به دلخواه خود انتخاب کند بلکه این سازمان نظام مهندسی است که مهندس ناظر را به کارفرما معرفی می‌کند و از این طریق تخلفات ساختمانی که پیش از این به دنبال رواج امضای فروشی و سایر قانون‌گریزی‌ها در ساخت‌و‌سازها مشاهده می‌شد به حداقل می‌رسد.