خرید لوله خرطومی و خرید کانال فلکسیبلکانال کشی هوا

هدف از کانال کشی انتقال و هدایت هوا از هواساز به فضاهای مورد تهویه می باشد . بعبارت دیگر کار انتقال هوا در سیستم های تهویه مطبوع همواره بوسیله کانال کشی هوا (Air Ducting) انجام می شود. اما در کانال کشی هوا همیشه محدودیت های نظیر متراژ فضای اجرایی و اصطکاک وجود خواهد داشت. از جمله محدودیت های دیگر میزان صدا و مقدار نشت و عبور حرارت در سیستم کانال کشی هوا می باشد. کانال کشی هوا از لحاظ سرعت به دو دسته با سرعت بالا و سرعت پایین تقسیم می شود. برای کانال کشی هوا در حیطه فشار های متنوع دو زمره در فشار متوسط و فشار پایین کانال کشی ساختمان موجود می باشد.


در کانال کشی هوا بویژه در مواردی که برای انتقال حرارت می خواهیم از کانال کشی هوا بهره جوییم باید مواردی را مورد توجه و هدف قرار دهیم که عبارتند از: عایق کاری کانال ها میتواند تا مقدار بسیار زیادی از افت انرژی را در سیستم کانال کشی هوا کاهش دهد. در مواردی که از کانال کشی هوا تنها برای انتقال حرارت استفاده می شود این مسئله حائز اهمیت است که هیچ افت فشاری در کانال کشی هوا نداشته و حرارت بدون هیچ کم و کاستی و براحتی منتقل گردد. در این گونه موارد حتی میتوان از کانال اسپیرال در شرایط خاص جهت ایجاد سهولت در نصب بهره جست. زیرا کانال اسپیرال گالوانیزه را حتی میتوان براحتی عایق کاری نمود و در سیستم کانال کشی ساختمان استفاده نمود. 


 در کانال کشی هوا گاهی ناگزیر به ایجاد تغییراتی در مسیر و یا ایجاد تغییراتی در سطح مقطع کانال ها می باشیم . زیرا در یک سیستم توزیع هوا و یا همچنین در یک سیستم تهویه مطبوع ما باید به طراحی یک کانال کشی هوا بپردازیم که به مناسب ترین و بهترین وجه پاسخگوی ظرفیت سیستم گردش هوا و همچنین سیستم تهویه مطبوع مربوطه باشد. از جمله مواردی که باید در کانال کشی هوا گاهی به ایجاد تغییرات بپردازیم میتوان به افزایش یا کاهش ابعاد کانال ها و داکت ها در مسیر کانال کشی هوا جهت جلوگیری از برخورد با موانعی چون تیر برق، درخت و ... اشاره نمود. در رابطه با کاهش ابعاد داکت ها در سیستم کانال کشی هوا باید به این نکته توجه نمود که بعد از یک انشعاب که در مقطع سطح داکت ایجاد می گردد، سطع مقطع آن در کل مسیر کانال کشی هوا کاهش می یابد. ولی به دلیل آن که ابعاد همه داکت ها و کانال ها در مسیر کانال کشی هوا دارای یک مقدار و حد استاندارد می باشد و همه آن ها مقداری زوج هستند. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که نهایت ابعادی که میتوانیم ما کاهش دهیم تا 2 اینچ می باشد و  حتی بهتر این است که اگر مقدور است در کانال کشی هوا حتما تغییر سطح مقطع کانال ها یعنی هرگونه کاهش یا افزایش در سطع مقطع کانال ها تنها از یک طرف ( از یک بعد ) آن ها انجام پذیرد. رعایت این نکته به سهولت و افزایش کیفیت انتقال هوا در سیستم کانال کشی هوا می انجامد.


گاهی در کانال کشی هوا با افت فشار رو به رو هستیم که این موضوع در اکثر موارد میتواند از نقاط ضعف یک سیستم کانال کشی هوا بوده و برای جلوگیری از کاهش فشار می بایست تدابیری را در نظر گرفت تا به فشار مطلوب در کانال کشی هوا در سیستم های انتقال و توزیع هوا رسید. یکی از مهمترین عوامل موثر در افت فشار در سیستم کانال کشی هوا سرعت جریان هوا می باشد که میتواند تاثیرات بسزایی در میزان کاهش فشار در کل مسیر کانال کشی هوا داشته و موجب افت فشار در طول مسیر ها ی پر پیچ و خم بدلیل افزایش و کاهش سرعت جریان هوادر سیستم کانال کشی هوا می شود. از موارد دیگر که می تواند در ایجاد افت فشار در یک سیستم کانال کشی هوا موثر باشد می توان به اندازه کانال  و هم چنین طوال داکت ها اشاره نمود. 


یک کانال کشی هوا جهت راه اندازی یک سیستم هوای حرفه باید بصورت پروفشنال طراحی و اجرا شود . هر سیستم کانال کشی هوا یک سری مراحل و الویت هایی در طراحی و اجرا را دارا می باشد که دقت و توجه به هر بخش از مراحل کانال کشی هوا در یک سیستم توزیع هوا خود مهمترین کار در اجرای یک سیستم کانال کشی هوا حرفه ای می باشد. اولین مرحله در کانال کشی هوا مشخص نمودن محل دقیق نصب دریچه ها (دریچه هوا در مسیر کانال کشی هوا ) و همچنین تعیین نمودن مسیر کلی کانال کشی هوا در کل طول مسیر مشخص شده روی پلان می باشد. مرحله بعدی همان تعیین اندازه هر کانال و درواقع کانال های مصرفی در سیستم کانال کشی هوا می باشد که بر طبق میزان ظرفیت سیستم انتقال هوا و سیستم تهویه مطبوع باید برآورد و اندازه گیری شود. مرحله سوم و در واقع مرحله نهایی در طراحی یک سیستم کانال کشی هوا همان تعیین افت فشار جریان هوا در انتقال در مسیر کانال کشی هوا و در کل شبکه می باشد که پیش تر از آن به تفصیل به توضیح و تشریح پرداختیم و به کلیه عوامل افت و کاهش جریان هوا در کانال کشی هوا پرداختیم.تگ ها : کانال کشی هوا