خرید لوله خرطومی و خرید کانال فلکسیبل


کانال کشی هواساز 
کانال کشی ها در کلیه ساختمان ها با هدف و کاربری های گونان و عمدتاً وابسته به نوع سیستم تهویه مطبوع می باشد. کانال کشی هواساز (HVAC Duct) نیز رابطه مستقیمی با نوع سیستم تهویه مطبوع دارد. کانال کشی هواساز در سیستم های کانال کشی های ساختمانی ( داخلی و خارجی ) با هدف اصلی ایجاد گردش هوای مطبوع در محیط می باشد. در واقع کانال کشی هواساز به منظور تغییر کیفیت هوایی که در فضای موجود در جریان می باشد انجام می گیرد . در سیستم های توزیع هوا از کانال کشی هواساز جهت انتقال و توزیع مناسب هوا ی مناسب و با کیفیت بالاتر در کلیه فضا ها استفاده می شود. از سوی دیگر برای حفظ گردش جریان هوای داخلی فضاهای ساختمان ها و هم چنین جهت جلوگیری از رکود جریان هوا در اتاق ها و فضاهای داخلی ساختمان ، هوای تازه ایجاد شده توسط سیستم های تهویه مطبوع را توسط کانال کشی هواساز در سیستم های توزیع و انتقال هوا به قسمت های مختلف فضا های داخلی ساختمان انتقال می دهند. این کانال کشی که در واقع کانال کشی هواساز نام دارد جهت هر دو کار انتقال هوا و یا همان تبادل هوا با محیط خارج و هم چنین گردش هوا می تواند بهترین گزینه جهت استفاده بهینه از هوای تازه تولید شده در سیستم های تهویه مطبوع باشد. شروع استفاده از سیستم های تهویه و هم چنین کانال کشی هواساز  و به ویژه تهویه های صنعتی هم زمان با انقلاب صنعتی با بهره گیری از روش های جدید و به روز مدرن سازی در سر تا سر جهان به گونه ای پیوسته آغاز شد. بنا ر این می توان اذعان داشت که در همان زمان جهت انتقال و ایجاد گردش هوا در سیستم های هواسازی استفاده از کانال کشی هواساز نیز شروع و کم کم جهت توزیع و انتقال هوا بطور مداوم تنها از کانال کشی هواساز استغاده می کردند.

تهویه در واقع یک عمل جهت ایجاد هوای تازه می باشد . که این مهم همان کنترل درجه حرارت و یا جدا کردن بو ، دود ، گرما ، و باکتری یا هرنوع گرد و غبار از هوا می باشد که توسط کانال کشی هواساز درون سیستم های کانال کشی و سیتم های اتنقال هوا جریان یافته و وارد فضا های داخلی می شود.هم چنین یکی از عوامل بسیار مهم در حفظ و نگهداری از کیفیت هوای تازه در جریان داخل سیستم های کانال کشی هواساز همین استفاده از سیستم های تهویه مطبوع می باشد.. تهویه ها در فضا های داخلی و یا در ساختمان ها به دو صورت هم طبیعی و هم مصنوعی کار می کنند. و از این رو در هر دو حالت می توان از کانال کشی هواساز جهت انتقال هوای تازه به فضا های داخلی بهره برد. از سیستم های تهویه مطبوع جهت از بین بردن بوی نا خوش و نامطبوع و هم چنین کاهش میزان رطوبت بیش از حد استاندارد هوای در جریان داخل کانال کشی هواساز ، استفاده می شود. به این صورت که با فرستادن هوا به فضا های خارجی توسط کانال کشی هواساز و ایجاد گردش و چرخه هوا توسط فن ها در کانال کشی هواساز از سکون و رکود هوا در محیط های داخلی و فضا های داخل ساختمان جلوگیری به عمل می آید. 


طراحی و راه اندازی یو هم چنین نصب کانال کشی هواساز تقریبا در تمامی محیط ها و ساختمان ها اعم از مسکونی، تجاری، مراکز خرید و یا حتی محیط های صنعتی همچون کارگاه های صنعتی و واحد های تولیدی   امری ضروری می باشد. کانال کشی هواساز جهت اهداف و منظور های متنوع استفاده می شود که عبارت است از گرمایش، تهویه و تهویه های مطبوع که در آن از کانال کشی هواساز جهت انتقال هرچه با کیفیت تر هوای تازه تولید شده به فضا های داخلی می توان بهره برد. انتخاب بهترین نوع سیستم تهویه مطبوع و هم چنین طراحی یک نوع از کانال کشی هواساز که بتوان از آن طریق به بهترین وجه ممکن هوای تازه را انتقال و توزیع کرد ، برای کلیه ساکنان یک ساختمان بسیار مهم تلقی می شود. نکته مهم دیگر نوع کانال هایی می باشد که در سیستم های کانال کشی هواساز استفاده می شود. به عنوان مثال از کانال اسپیرال گالوانیزه می توان در کانال کشی هواساز استفاده نمود زیرا کیفیت هوای تازه که میخواهیم انتقال دهیم توسط کانال اسپیرال تغییری نمی کند و با بالاترین کیفیت در سیستم کانال کشی هواساز در جریان می باشد. مسئله مهم دیگر انتخاب سیستمی از کانال کشی هواساز می باشد که حتماً باید طوری انتخاب شود که کمترین فضای اشغالی را در بر گیرد. 

حفظ کیفیت هوا توسط سیستم های تهویه مطبوع در ساختمان مسئله بسیار مهمی می باشد زیرا علاوه بر تولید هوای تازه و ایجاد گردش هوا می تواند به زدودن و از بین بردن آلودگی هایی نظیر گرد و غبار و یا دود سیگار و ماشین و ... در کانال کشی هواساز کمک قابل توجهی کند.
تگ ها : کانال کشی هواساز